Teenused

Sol Accounting meeskond pakub erinevatel tasemetel finantsalaseid teenused, arvestades ettevõtte vajadusi, olgu selleks siis ettevõtte asutamine, raamatupidamise korrastamine, laienemine või igapäevaseks aruandluseks ja arenguks vajaminevad finantsnäitajate andmetöötlus.

Tasuta konsultatsioon

Pakume Teile tasuta esmakonsultatsiooni meie meeskonna liikmega, et välja selgitada, millised on Teie ettevõtte soovid ja vajadused ning millise mahu ja iseloomuga saame Teile pakkuda sobilikku teenust.

Kõik meie pakkumised on individuaalsed ning välja töötatud just kliendi vajaduse põhiselt.

 

Raamatupidamise teenused

Me võime luua ning hooldada füüsilist ning elektroonset raamatupidamise süsteemi, mis on loodud just Teie vajadustele.

  • Me hoiame teie raamatupidamist korras aastaringselt ning deklareerime kõik vajaminevad aruanded igal nõutavad perioodil.
  • Me koostame ning esitame Teie ettevõtte maksudeklaratsioonid ning kokkuleppel korraldame ka üksikisiku tulumakse deklaratsiooni esitamise.

Rahavoogude prognoosid

Valmistame rahavoogude prognoosid ettevõtte aruandluseks, juhtimisotsuste tegemiseks ja pankadele äriplaanide esitamiseks.

Finantsanalüüs ja juhtimine

Koostame perioodilisi eelarveid ja finantsanalüüse, mis väljendavad erinevusi prognoositu ning tegelikkuse vahel.

 

Ettevõtte asutamine

Sol Accounting pakub äriühingu asutamise teenust, mis sisaldab nõustamist, algdokumentide ettevalmistamist ning ettevõtte registrisse kandmist. Kõige sagedamini vajataksegi abi ja konsultatsioone just osaühingu asutamiseks.

Kui soovite ettevõtte asutada ID kaardi abil kiirmenetluse korras, siis on esmaselt oluline, et kõigil äriühinguga seotud isikutel oleks ID kaart. Seejärel kontrollime ärinime sobivust aidates ettevõtte asutamisel ettevõtlusportaali kaudu ning tasudes riigilõivud ja käibemaksu.

Lisaks legaalsele osale pakume võimalust leida loodavale ettevõttele sobivad büroo/ettevõtte ruumid, vajaminevad tarnijad ning valmistada ette lepingud töölistele.

Finantsplaneerimine

Finantsplaneerimine võimaldab luua ettevõttest tervikliku pildi ning kaardistada potentsiaalsed tuleviku väljavaated. Läbi finantsplaneerimise saab hinnata ettevõtte kasumit/kahjumit, rahavoogusid, varasid ja kohustusi tulevikus. Samuti annab ta võimaluse korrigeerida tegevusi, mis tagavad eesmärkide täitmise.